Krijánanda a Jyotish

Sekce:   Home >> Krijánanda a Jyotish

Svámí Krijánanda (J.Donald Walters) (1926-2013)

 

krijananda_mini.jpg

 

Krijánanda se stal žákem Paramhansa Jóganandy v roce 1948 a žil s ním během posledních 3,5 roku Jóganandova života. Vylíčil své vlastní duchovní hledání a léta učení s Jóganandou ve svém životopise Cesta (The Path). Tato kniha je obecně považována za další díl Jóganandovy knihy.

 

Svámí Krijánanda používal učení Seberealizace v denním životě. Napsal knihy o manželství, o výchově, vedení a úspěchu, o duchovních komunitách, józe, sebe-uzdravování, umění, architektuře, astrologii a filosofii. Sepsal také Jóganandova učení o Bibli, o Bhagavad Gítě. Skládal inspirující duchovní hudbu, která se hraje v USA a Evropě.

 

Komunita Ananda Assisi v Itálii je jednou z devíti na třech kontinentech, které Krijánanda založil a naplnil tak Jóganandův sen o vytvoření „světových komunit bratrství“ v mnoha zemích. Téměř jeden tisíc dospělých a dětí žije v těchto komunitách, které jsou situované jak mimo města tak ve městech. Slouží také jako výuková střediska Seberealizace.

 

John E. Novak (Jyotish)

 

joytish_mini.jpg

 

Byl jmenován svámím Krijánandou jeho duchovním nástupcem po jeho smrti. Jyotish (znamená Světlo) byl se svámím Krijánandou

od samého začátku, od roku 1966, úzce s ním spolupracoval spolu se svou ženou Devi(která do Anandy přišla v roce 1969) na vytvoření Ananda komunit a jejich práce. Oba byli jmenováni Krijačarji* svámím Krijánandou a mohou nyní šířit starodávnou a osvobozující techniku Krija jógy Paramhansa Jóganandy v jeho linii duchovních Mistrů.

Jyotish je autorem několika knih o meditaci a souvisejících témat. Devi napsala kromě jiného knihu o životě svámí Krijánandy: Víra je můj štít.(Faith is My Armor).

Jsou spoluautory knihy Dotek světla: Živá učení Paramhansa Jóganandy. Je to soubor  týdenních příspěvků z jejich webové stránky.

Www.jyotishanddevi.org

 

*Krijačarja je ten, kdo je autorizován poskytovat zasvěcení do nejvyšší techniky Krija jógy

 

joytish_devi_mini.jpg

 

Zpět