Uzdravování

Sekce:   Home >> Inspirace >> Jyotish a Devi >> Uzdravování

UZDRAVOVÁNÍ

Každý den se děje nějaký zázrak kolem nás. A protože je tak skromný a prostý, sotva ho zaznamenáme a přece bychom bez něj nemohli přežít: zázrak uzdravení. Nemám na mysli dramatické příklady božího zásahu jako byl Ježíšův, když vrátil zrak slepému nebo když Lahiri Mahašáj znovu vrátil k životu přítele Šrí Juktešvára.

Mluvím o tom, co se stává na běžné světské úrovni, když se řízneme do prstu. Tím začíná tak složitý a úžasný proces, který může být řízený jen inteligentní životní silou. Když se řízneme, nejdříve cítíme bolest, potom začne z rány téci krev. Cévy se zúží a krevní destičky se shlukují a vytvoří sraženinu. Další opuchnutí začíná, když se cévy rozšiřují a bílé krvinky proudí k ráně, aby zabránily infekci.Jiný druh bílých krvinek proudí k ráně a dopravuje proteiny, aby opravily poškozenou tkáň. A nakonec se buňky přeformují v novou kůži a cévy, které po určité době zesílí. Později se možná podíváme na nezřetelnou jizvu na prstu a pomyslíme si, „Aha, asi jsem se řízl“, ale přehlédneme fakt, že se stal zázrak. 

Jsou další druhy zázraků uzdravení, které jsou nepovšimnuty během každodenního života. Naše přítelkyně nedávno procházela strastiplným rozvodem. Jako při říznutí do prstu, zakoušela nejdříve bolest ve zraněném srdci, tekly jí slzy, ale za jejím bdělým vědomím začal božský uzdravující proces. Pozorovali jsme, jak se z traumatu pohybuje ke smíření se s tím a její srdce se začalo uzdravovat. Potom začala pomalu přetvářet a znovu budovat svůj život, aby se jí opět vrátila její síla a celistvost. Jednoho dne, doufám, se ohlédne zpět na tuto událost jen se slabou vzpomínkou.

Ať už truchlíme nad ztrátou milovaného člověka nebo se pokoušíme znovu důvěřovat a spolupracovat ve skupině, která ztratila schopnost pracovat společně, ten samý uzdravující proces je stále tady. Jak je to možné? Inteligentní, všeprostupující životní síla stále pracuje, aby všechno vrátila do celistvosti a harmonie.

Jóganandadží to nazývá „vírou v sílu všudypřítomného dobra.“ Toto „všudypřítomné dobro“ zde bylo vždy a bude pokračovat v uzdravujícím procesu v každém směru našich životů. Kéž bychom viděli každý den našeho života jako zázrak, že to tak je.

S radostí v Bohu, Najasvámí Devi.

Celý text na www.jyotishanddevi.org HEALING 21.3.2014

Zpět